head static

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561
023614
Today5
Yesterday27
This_Month116
All_Days23614

มี 1810 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

head facebook

head car

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ ปี 2555

 

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ,สุกร รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2555

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ,แกะ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2555

ข้อมูลเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่น รายเขตปศุสัตวฺ์และรายภาค ปี 2555

 

----------------------------------------------------------------------------

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์