รายงาน/สถิติ

1.15 รายงานการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ในการออกใบอนุญาต/ใบรับรองนำเข้าและส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย วัชรพงส์ ชื่นพิมลชาญกิจ 308
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 286

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |