รายงาน/สถิติ

1.5 ข้อมูลสถิติสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าตามอาชญาบัตร

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย คุณนวรัตน์ บุญทองเนียม 734
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขียนโดย คุณกฤษติกา เนียมแสง 709
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 1920
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 818
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 1285
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 545
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 465
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 503
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 467

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |