รายงาน/สถิติ

2.1 รายงานการใช้บริการส่งข่าวข้อความสั้น(sms)

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 2126
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 2986

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |