รายงาน/สถิติ

1.9 รายงานจำนวนผู้ขอใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย คุณกฤษติกา เนียมแสง 319
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย คุณกฤษติกา เนียมแสง 1284
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 1376
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขียนโดย คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 1527

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |