รายงาน/สถิติ

1.9 รายงานจำนวนผู้ขอใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย คุณกฤษติกา เนียมแสง 284
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย คุณกฤษติกา เนียมแสง 1252
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 1354
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขียนโดย คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน 1496

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |