การประชุมการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 (2)

การประชุมการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 (2)

25561113 1วันนี้( 13 พฤศจิกายน 2556 ) เวลา 10.00 - 12.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ (สำนัก/กองส่วนกลาง) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |