แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ(MailGoThai) กรมปศุสัตว์

 

mail2

กรมปศุสัตว์ ขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

หมวดหมู่รอง

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |