แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศภาครัฐ(Government Security Monitoring)

กรมปศุสัตว์ ขอใช้บริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศภาครัฐ(Government Security Monitoring) จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศภาครัฐ Government Security Monitoring (Govmon) เขียนโดย คุณสุนทร รัตนจำรูญ 1125

หมวดหมู่รอง

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |