ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus)

ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus)

bannerapp

ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ หรือ “DLD Plus” 
-----------------------------------------------------------------
คุณสมบัติมีดังนี้
- Feature การแจ้งเตือนข่าวสาร (Push Notification) อาทิเช่น การแจ้งเตือนภัยพิบัติที่มีผลกระทบด้านปศุสัตว์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น
- Feature การเรียกดูแผนที่หรือสถานที่ตั้งของสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
- Feature การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media
- Feature การส่งข้อความผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- Feature การใช้งานคลังข้อมูลความรู้อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดหนังสือคู่มือเกี่ยวกับปศุสัตว์ และเอกสารวิชาการต่างๆ
----------------------------------------------------------
ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “DLD Plus” บนระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ คือ 
- ระบบปฏิบัติการ Android (เวอร์ชั่น 4.2.2 ขึ้นไป) : ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store โดยค้นหาคำว่า “DLD Plus” หรือ URL : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zti.android.dld2go
- ระบบปฏิบัติการ iOS (เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป) : ดาวน์โหลดผ่าน Apple Application Store โดยค้นหาคำว่า “DLD Plus” หรือ URL : https://itunes.apple.com/th/app/dldplus/id1051832359?mt=8

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |