ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบฯ

            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่

Callcenter : 02-653-4444 ต่อ 2321

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |