ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

25610213 1วันที่ 9 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบัวทอง และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และทดสอบการใช้งานของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |