ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การติดตามผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1,2 ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 269
อบรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดย Adobe Photoshop เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 284
ลงพื้นที่ ที่จังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลองค์รักษ์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 223
ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 284
ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 236
ลงพื้นที่ติดตามสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 288
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 และติดตามผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 347
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างแอพพลิเคชั่น ด้วย Ionic Framework (Advance) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 333
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้งานด้านปศุสัตว์” เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 281
ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 448

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |