ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 29
ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 32
ลงพื้นที่ติดตามสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 83
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 และติดตามผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 104
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างแอพพลิเคชั่น ด้วย Ionic Framework (Advance) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 81
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้งานด้านปศุสัตว์” เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 73
ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 244
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 134

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |