ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ด้านการจัดหาและการติดตั้งระบบ ด้านการพัฒนาระบบ และด้านการดูแลบำรุงรักษาระบบ ครั้งที่ 2 /2560 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 263
การประชุมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4/2560 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 226
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Enterprise Architecture ขององค์กร ครั้งที่ 3 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 163
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2560 เรื่อง ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD4.0) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 270
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Enterprise Architecture ขององค์กร ครั้งที่ 2 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 159
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างแอพ iOS และ Android ด้วย HTML 5,Angular 4, และ Ionic Framework 3 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 181
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การป้องกันภัยคุกคามที่เกี่ยวกับเว็บไซต์" ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2560 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 195
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2560 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 155
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Enterprise Architecture ขององค์กร เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 187
ลงพื้นที่สำรวจซ้ำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จังหวัดจันทบุรี เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 128

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |