ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แสดงความยินดีแก่รองอธิบดี โอภาส ทองยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 418
กรมปศุสัตว์ร่วม MOU นำร่องบูรณาการฐานข้อมูล เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 446
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 246
การประชุมติดตามการดำเนินงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 251
ติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 322
ติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 280
ติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ามะกา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 325
ติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 202
ติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 259
ติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 204

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |