การประชุมคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการระบบ National Single Window (NSW)

การประชุมคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการระบบ National Single Window (NSW)

25560626เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ National Single Window (NSW) กับระบบภายในของหน่วยงานราชการ ของกรมปศุสัตว์โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 1  ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |