ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์สารสนเทศจัดงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 603
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ปี 2557 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 682
เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 504
ศูนย์สารสนเทศจัดประชุมพิจารณาข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557 รอบที่ 1 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 563
การประชุมติดตามและประเมินผลการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2557 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 379
การประชุมพิจารณาการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 396
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) ศูนย์สารสนเทศ ประจำปี 2557 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 541
ประชุมศูนย์สารสนเทศ ครั้งที่ 7/2557 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 462
ซ้อมแผนกู้คืนข้อมูลกลับ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 542
แนวทางการบริหารจัดการการบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย คุณพิมพ์ชนก ภักดีคง 428

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |