รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2560) เขียนโดย Super Administrator 305
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 25 พฤษภาคม 2560) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 191
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ,2 และ3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2560) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 187
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคเเละการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำเเหน่ง (วันที่ประกาศ 4 พฤษภาคม 2560) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 759
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2559) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 282
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2559) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 217
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2559) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 237
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคเเละการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำเเหน่ง (วันที่ประกาศ 13 ตุลาคม 2559) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 405

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |