รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 25 กุมภาพันธ์ 2559) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 317
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2559) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 200
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1,2 และ3 ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2559) เขียนโดย ชลณฉัตร วินทะไชย 243
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ( วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2559 ) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 279

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |