รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2558) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 310
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2558) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 269
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เเละครั้งที่ 3 (วันที่ประกาศ 7 กันยายน 2558) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 326
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 24 สิงหาคม 2558) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 942
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2557) เขียนโดย ชลณฉัตร วินทะไชย 1377
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 (วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2557) เขียนโดย คุณธนา รัตนจำรูญ 2025
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เเละครั้งที่ 3 (วันที่ประกาศ 8 ธันวาคม 2557) เขียนโดย คุณธนา รัตนจำรูญ 321
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เเละครั้งที่ 3 (วันที่ประกาศ 2 ธันวาคม 2557) เขียนโดย ชลณฉัตร วินทะไชย 2296
ประกาศศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ( วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2557 ) เขียนโดย ชลณฉัตร วินทะไชย 1749
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2557 ) เขียนโดย ชลณฉัตร วินทะไชย 1636

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |