รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2557) เขียนโดย Super Administrator 346
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557) เขียนโดย Super Administrator 247
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2557) เขียนโดย Super Administrator 1244
ศูนย์สารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2557) เขียนโดย Super Administrator 1723
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2557) เขียนโดย Super Administrator 1597
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศเปลี่ยนวันและสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2557) เขียนโดย Super Administrator 1608
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2557) เขียนโดย Super Administrator 1620
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2557) เขียนโดย Super Administrator 1602
ศูนย์สารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2556) เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 1804

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |