รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2557) เขียนโดย Super Administrator 397
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2557) เขียนโดย Super Administrator 288
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2557) เขียนโดย Super Administrator 1287
ศูนย์สารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2557) เขียนโดย Super Administrator 1785
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 20 มกราคม 2557) เขียนโดย Super Administrator 1633
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศเปลี่ยนวันและสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2557) เขียนโดย Super Administrator 1647
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2557) เขียนโดย Super Administrator 1658
ศูนย์สารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2557) เขียนโดย Super Administrator 1636
ศูนย์สารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2556) เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 1856

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |