ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
12345
IMAGE
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 13.30 -15.30 น. นายวีรชาติ... Read More...
IMAGE
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2560
วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. - 16.00น.... Read More...
IMAGE
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่3/2560
วันจันทร์, 10 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. - 17.00น.... Read More...

Additional information

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |