ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
12345
IMAGE
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์กรแห่งนวัตกรรม
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายวีรชาติ... Read More...
IMAGE
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย รุ่นที่ 1
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ... Read More...
IMAGE
ประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่3 /2560
วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.00น.... Read More...

Additional information

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |