การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla! 3.x Mastering Workshop)”
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla! 3.x Mastering Workshop)”

From Tuesday 22 March 2016 -  08:00
To Thursday 24 March 2016 - 16:30
by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hits : 890

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla! 3.x Mastering Workshop)” 

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม  2559  ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5  ตึกวิจิตรพาหนการ  กรมปศุสัตว์

Location : ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์
Contact : สุวรรณี กาญจนภูสิต

Back

JEvents v3.1.14 Stable   Copyright © 2006-2013